maandag 21 januari 2008

De Auschwitz-impressies van David Olère

Geen foto's
Van alles wat zich exact in de crematoria van Auschwitz aan gruwelen heeft afgespeeld, bestaan geen foto's, doordat de daders alles in het werk hebben gesteld om te voorkomen dat getuigen en documenten konden blijven bestaan. Mede daarom is het van zo groot belang dat de tekenaar David Olère de gruwelen op zijn geheel eigen wijze heeft vastgelegd. Hij wordt meer dan eens genoemd in de getuigenissen van andere overlevenden, en hij is, volgens zijn uitgevers, de enige die na 1945 zijn indrukken via beeldimpressies aan het papier heeft kunnen toevertrouwen. Hij is de eerste die de plannen en de opbouw van de crematoria heeft getekend. Veel van zijn kunstuitingen zijn in televisiedocumentaires en boeken gebruikt om de beschreven beestachtigheden te illustreren, en andere bijzondere scènes vast te houden.Overleven
David Olère kon al die jaren in leven blijven omdat de SS zijn talent als tekenaar nodig had en doordat hij diverse talen sprak. Toen hij echter na de oorlog over zijn ervaringen wilde vertellen, luisterde aanvankelijk niemand. Dat vormde voor hem de aanleiding om zijn herinneringen in vijftig tekeningen vast te leggen. Deze zijn in een boek bijeengebracht en van commentaar voorzien door de zoon van de tekenaar: Alexandre Oler. Deze moest als jongen van twaalf jaar — hij was geboren in 1930 — de school verlaten, omdat hij een gele ster droeg. Hij werd getuige van de arrestatie van zijn vader. Smen met zijn moeder heeft hij toevlucht gevonden in de Ondergrondse.
Tegenwoordig leeft Alexandre Oler als schrijver in Nice. Vader David is op 2 augustus 1985 gestorven. Niet als aan ouderdom of als gevolg van ziekte en zelfs niet vanwege alle ondergane leed in de doodsfabriek van Auschwitz, maar als direct gevolg van een bericht dat een Franse professor het waagde de jeugd voor te houden dat datgene wat David Olère en al die anderen gedurende de kampjaren hadden beleefd, nimmer had bestaan.
__________
Vergessen oder Vergeben — Bilder aus der Todeszone. Texte von Alexandre Oler, Bilder von David Olère. Aus dem Französischen von Marianne Schönbach. 120 pagina's, gebonden (klein atlasformaat), Springe - BRD, zu Klampen Verlag, 2004. ISBN 978-3934920-45-4.

Afbeeldingen
1. "Auch Christen unter uns" 1945. (Ghetto Fighters' House, Galilea, Israël). Deze katholieke priester legt zijn arm om een rabbijn. Hij wilde de jongen niet loslaten, die hem door de ouders voor hun deportatie was toevertrouwd.
2. Vader David en zoon Alexander in 1937 in le Havre.
3. Voorplat van het boek met de tekeningen uit de helse nazitijd in Auschwitz. — Alle afbeeldingen in dit artikel zijn overgenomen uit:
Vergessen oder VergebenBilder aus der Todeszone
.

Geen opmerkingen: